DUA ZAMANI…BİRLİK ZAMANI…

Kimi zaman üzüntüler hayatın içine bir taş atılmış gibi dalga dalga gelir… 56 yaşındaki babasını kaybeden güzel yürekli arkadaşıma başın sağ olsun demeye gittim. Baba acısı hep yüreğimde taze bilirim… Beynine pıhtı attığı için komada olan yakın akraba Şişli Eftal’de yatıyor, haberi geldi… Sabah saatleri başka bir can parçasından haber, karaciğerde kitle var, araştırılacak… Şehit olan askerimiz, polisimiz, masum vatandaşımız, hepsi canımız çünkü biz de onların yerinde olabiliriz her an… Öte yanda kapımıza düşmüş milyonlarca çaresiz insan ve onların derdi için birleşemeyen milletlerin yanlış hesapları, oyunları… Müslümana yardım etmek için kılını kıpırdatmayan, zengin müslüman ülkelerin hesapları… Kendi insanımızın, bizim, ateş dibimizde yanarken hissedemediğimiz cehennem sıcağı… Biiznillah hepsi iyi olacak, dua vakti… Çanakkale savaşını, Kurtuluş savaşını kazanan ecdadımızın ruhunu hissetme vakti… Birlik olma vakti…
 
İhtiyaç oldu, okudum, şifa oldu yüreğime. Okumak, hatırlamak ve yenilenerek yaşamak. Bu satırlara yolu düşen kim olursa fayda görsün, belki ihtiyaç zamanıdır benim gibi, şifa olsun…
 


“Allah mü’minlerden canlarını ve mallarını, karşılığında Cenneti onlara vermek suretiyle satın almıştır.” (Tevbe suresi, 9/11) 

 

 

 

Nefis ve malını Cenab-ı Hakk’a satmak ve O’na abd olmak ve asker olmak; ne kadar karlı bir ticaret, ne kadar şerefli bir rütbe olduğunu anlamak istersen, şu temsili hikayeciği dinle:

 

 

 

Bir zaman bir padişah, raiyyetinden iki adama, her birisine emaneten birer çiftlik verir ki; içinde fabrika, makina, at, silah gibi her şey var. Fakat, fırtınalı bir muharebe zamanı olduğundan hiçbir şey kararında kalmaz. Ya mahvolur veya tebeddül eder gider. Padişah, o iki nefere kemal-i merhametinden bir Yaver-i Ekremini gönderir.Gayet merhametkar bir ferman ile onlara diyordu: Elinizde olan emanetimi bana satınız. Ta, sizin için muhafaza edeyim. Beyhude zayi olmasın. Hem, muharebe bittikten sonra size daha güzel bir surette iade edeceğim. Hem, guya o emanet malınızdır; pek büyük bir fiat size vereceğim. Hem, o makina ve fabrikadaki aletler, benim namımla ve benim tezgahımda işlettirilecek. Hem fiatı, hem ücretleri, birden bine yükselecek. Bütün o karı size vereceğim. Hem de siz, aciz ve fakirsiniz. O koca işlerin masarifatını tedarik edemezsiniz. Bütün masarifatı ve levazımatı, ben deruhte ederim. Bütün varidatı ve menfaati size vereceğim. Hem de, terhisat zamanına kadar elinizde bırakacağım. İşte, beş mertebe kar içinde kar. Eğer bana satmazsanız, zaten görüyorsunuz ki, hiç kimse elindekini muhafaza edemiyor. Herkes gibi elinizden çıkacaktır. Hem beyhude gidecek, hem o yüksek fiattan mahrum kalacaksınız. Hem o nazik, kıymetdar aletler, mizanlar, istimal edilecek şahane madenler ve işler bulmadığından; bütün bütün kıymetten düşecekler. Hem idare ve muhafaza zahmeti ve külfeti başınıza kalacak. Hem emanette hıyanet cezasını göreceksiniz. İşte beş derece hasaret içinde hasaret…
…Şu misalin dürbünü ile hakikatin yüzüne bak. Amma o padişah ise, ezel-ebed Sultanı olan Rabbin, Halikındır. Ve o çiftlikler, makineler, aletler, mizanlar ise, senin daire-i hayatın içindeki mamelekin ve o mamelekin içindeki cisim, ruh ve kalbin.. Ve onlar içindeki göz ve dil ve hayal gibi zahiri ve batıni hasselerindir. Ve o Ferman-ı Ahkem ise, Kur’an-ı Hakim’dir ki, bahsinde bulunduğumuz ticaret-i azimeyi, şu ayetle ilan ediyor.
 
“Allah mü’minlerden canlarını ve mallarını, karşılığında Cenneti onlara vermek suretiyle satın almıştır. (Tevbe suresi, 9/11) **

 

 
Dünya bir pazar yeri… Pazarın hali malum. Büyük, karışık, çok bilinmezli…Ama, pazarın, pazar yerinin ve dahi gökteki ve yerdeki her şeyin Sahibi de çok merhametli, çok affedici. Elhamdulilah… Kahhar ismiyle düşmanları kahretmesini Rahman ismiyle günahlarımızı affetmesini diliyoruz…


**Sözler/6.söz
2 yorum
  • Bize Her Yer Okul

    16 Şubat 2016, 09:46

    Karlı ticaret yapanlardan olalım diyorum ama kendi irademizle bu karı elde etmeye yanaşmıyoruz. Akrabanıza Allah şifa versin. Arkadaşınızın babasının da mekanı cennet olsun . Ne Acılar yaşanıyor Dünya'da hepsi cennete bir adım daha yanaşıyor aslında.

  • Begonvil Sokağı

    16 Şubat 2016, 09:52

    Allah razı olsun. Cennete bir adım daha yanaşmak zaten dayanılır kılan, yok olmaktan kurtarıp baki yapan. Aradığımız cümle de bu unutmamamız gereken de. Sağolun…Selamlar..